VZDELÁVANIE

STAVO-KOV Žilina s.r.o. spolupracuje so strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste a aj so strednou odbornou školou strojníckou v Považskej Bystrici v poskytovaní praktické vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe.

Za posledné roky máme veľmi dobré skúsenosti so študentami, ktorí u nás absolvovali praktické vyučovania formou odborného výcviku a odbornej praxe a spolpracujeme s nimi ďalej aj počas ich štúdia na vysokej škole, alebo ich plánujeme ponúknuť prácu u nás vo firme po ukončení školy.

V školskom roku 2022/2023 spoločnosť STAVO-KOV Žilina s.r.o. v spolupráci so Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste bude poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v odbore:

2411K - Mechanik nastavovač
4–ročný študijný odbor
2426K - Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
4–ročný študijný odbor

regionalna_platforma.jpg