CAD/CAM

Oddelenie programovania a technológie:

  • Pripravujeme výkresovú dokumentáciu
  • Vytvárame simulácie pre 3-osé aj 5-osé obrábanie

Máme zakúpené licencie na software:

  • 5x licencia CAD SW SolidWorks (vytváranie modelov, výkresov, zostáv)
  • 4x licencia CAM SW HSM Works (3 a 5-osé sústruženie a frézovanie)
  • 1x licencia CAM SW CAM Works (3 a 5-osé sústruženie a frézovanie)