KONTROLA A KVALITA

Základnou prioritou spoločnosti je zvyšovanie kvality vyrábaných súčiastok.

Kontrola vyrábaných súčiastok prebieha:

  • Samokontrolou a náhodnou kontrolou v procese výroby
  • Kontrolou súčiastok po prijatí z kooperácií
  • Celkovou kontrolou súčiastok po dokončení pred expedovaním

V blízkej dobe pripravujeme:

  • Vybudovanie novej kontrolnej miestnosti
  • Nákup 3D súradnicového CNC meracieho zariadenia

Na kontrolu súčiastok používame hlavne:

  • Lineárny výškomer LH 600 Mitutoyo
  • Bežné dielenské meradlá (posuvné meradlá, mikrometre, dutinometre, kalibre a iné)
  • Prístroj na meranie drsnosti povrchu

BALENIE A EXPEDÍCIA DIELOV
  • Máme vlastný systém na kvalitné balenie a označovanie hotových výrobkov
  • Jednotlivé hotové diely sú zabalené a označené etiketami podľa výkresovej dokumentácie alebo objednávok

ISO CERTIFIKÁTY

Systém manažérstva kvality v spoločnosti STAVO - KOV Žilina bol preverený nezávislou certifikačnou autoritou a spĺňa požiadavky normy ISO 9001:2015.